Postaw na rozwój
szkolenia dla osób dorosłych z województwa mazowieckiego


Dowiedz się więcej

O projekcie


Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji w obszarze zarządzania projektami przez co najmniej 70% ze 140 uczestników projektu (w tym 80 kobiet) w terminie: 01.04.2017- 31.07.2018 r.

Do projektu zostanie przyjętych 140 osób zgodnych z założoną strukturą z podziałem na 80 kobiet i 60 mężczyzn, oraz zamieszkujących na terenach wiejskich - 86 osób (49 kobiet i 37 mężczyzn). Dodatkowo 20% uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe na obszarach objętych programem rewitalizacji.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do pokrycia części kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 400 zł.

Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta do 31.07.2018r. poprzez:

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 - 31.07.2018.

Wartość projektu: 950 250,00 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 89,99%.

Dofinansowanie UE: 855 225,00 PLN


Rekrutacja


ETAP 1 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU


Grupę docelową projektu „Postaw na rozwój - szkolenia dla osób dorosłych z województwa mazowieckiego” stanowi 140 osób (80 kobiet i 60 mężczyzn) z obszaru województwa mazowieckiego, w wieku od 18 lat, w tym:

 • z wykształceniem min średnim - 100% uczestników - 140 osób;
 • zamieszkujących na terenach wiejskich - 86 osób (49 kobiet i 37 mężczyzn);
 • zamieszkujących na terenach rewitalizacji – 20% osób z 140 osób;
 • zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA-D.

Warunkiem udziału będzie osiągnięcie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (obszar wiedzy podstawowej z zakresu zarządzania projektami.

Udział w projekcie będą mogły wziąć zarówno osoby pracujące (zatrudnione lub aspirujące do pracy na stanowiskach w zespołach projektowych, bez względu na branżę czy miejsce zatrudnienia), jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę w branżach/podmiotach funkcjonujących w oparciu o metodę projektową).

 • wśród uczestników projektu będzie 80 kobiet i 60 mężczyzn;
 • pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich (DEGURBA 3) oraz osoby zamieszkałe na obszarach objętych programem rewitalizacji.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


ETAP 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ TESTU KWALIFIKUJĄCEGO


Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy, test kwalifikacyjny oraz oświadczenie uczestnika projektu. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać:

 • w formie skanu na adres e-mail: ipma.mazowsze.rekrutacja@gmail.com
 • pocztą na adres: ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa,
  z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Postaw na rozwój - szkolenia dla osób dorosłych z województwa mazowieckiego”.

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.


Dokumenty do pobrania:

ETAP 3 PODPISANIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A ORGANIZATOREM


Umowy zostaną przekazane uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie w formie elektronicznej. Podpisanie umowy, przesłanie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres biura projektu oraz przysłanie potwierdzenia dokonania przelewu na pokrycie części kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 400zł będzie warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w projekcie.

Szkolenia


Szkolenia będą prowadzone metodami nastawionymi na praktyczną naukę, na terenie woj. mazowieckiego, dostosowane do miejsca zamieszkania grupy uczestników projektu.

Szkolenia będą prowadzone na terenie województwa mazowieckiego w wymiarze 112 godzin. Tematyka:

 • Cele projektu; Cykl życia projektu – model fazowy (16h)
 • Interesariusze, struktura podziału prac (16h)
 • Metody planowania sieciowego; Harmonogram projektu; Zasoby w projekcie; Koszty w projekcie (16h)
 • Zarządzanie zespołem; Zarządzanie konfliktem w zespole; Zarządzanie ryzykiem, jakością (16h)
 • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value); Ryzyko w projekcie (16h)
 • Warsztat PM; Prawne aspekty zarządzania projektem; Egzamin próbny (16h)
 • Powtórka materiału; omówienie wyników egzaminu próbnego (16h)

Szkolenia będą prowadzone metodami nastawionymi na praktyczną naukę, na terenie woj. mazowieckiego, dostosowane do miejsca zamieszkania grupy uczestników projektu. Zajęcia będą prowadzone w grupach 14-osobowych, zgodnie z preferencjami uczestników, w trybie zjazdów dwudniowych, 2 – 3 razy w miesiącu, po 8 godzin dziennie.

Po zakończonym szkoleniu w odstępie około 14 dni uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego. Szkolenia i egzaminy w ramach projektu będą realizowane w systemie certyfikacji IPMA-D.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • wykwalifikowanych trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 • salę szkoleniową,
 • profesjonalne szkolenie,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • tempo zajęć dopasowane do grupy,
 • miłą i przyjazną atmosferę,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • bezpłatny egzamin oraz międzynarodowy certyfikat IPMA-D.

Wstępny harmonogram :


  GRUPA 1 (Zajęcia w dni robocze)
  Rekrutacja do 15 września 2017 r.

  Miejsce realizacji zajęć: Warszawa

  Godziny zajęć: 9.00-17.00

  Planowane terminy:

  • 21-22.09.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 02-03.10.2017 (trener: Marcin Opas)

  • 12-13.10.2017 (trener: Marcin Opas)

  • 26-27.10.2017 (trener: Marcin Opas)

  • 09-10.11.2017 (trener: Michał Janas)

  • 27-28.11.2017 (trener: Marcin Opas)

  • 04-05.12.2017 (trener: Marcin Opas)

  Egzamin: 14.12.2017 (godz. 9.00-12.00), Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa – piętro 15, sala nr 1

  GRUPA 2 (Zajęcia w weekendy)
  Rekrutacja do 15 września 2017 r.

  Miejsce realizacji zajęć: Warszawa

  Godziny zajęć: 9.00-17.00

  Planowane terminy:

  • 23-24.09.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 14-15.10.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 28-29.10.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 04-05.11.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 18-19.11.2017 (trener: Magdalena Pieńkos)

  • 23-24.11.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 02-03.12.2017 (trener: Magdalena Pieńkos)

  Egzamin: 14.12.2017 (godz. 9.00-12.00), Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa – piętro 15, sala nr 1

  GRUPA 3 (Zajęcia w dni robocze)
  Rekrutacja do 27 października 2017 r.

  Miejsce realizacji zajęć: Warszawa

  Godziny zajęć: 9.00-17.00

  Planowane terminy:

  • 06-07.11.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 20-21.11.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 07-08.12.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 14-15.12.2017 (trener: Michał Karlikowski)

  • 08-09.01.2018 (trener: Michał Janas)

  • 22-23.01.2018 (trener: Michał Karlikowski)

  • 05-06.02.2018 (trener: Tomasz Leśniowski)

  Egzamin: 16.02.2018 (godz. 10.00-13.00), Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

  GRUPA 4 (Zajęcia w weekendy)
  Rekrutacja do 31 października 2017 r.

  Miejsce realizacji zajęć: Warszawa

  Godziny zajęć: 9.00-17.00

  Planowane terminy:

  • 18-19.11.2017 (trener: Marcin Opas)

  • 02-03.12.2017 (trener: Marcin Opas)

  • 16-17.12.2017 (trener: Magdalena Pieńkos)

  • 20-21.01.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 27-28.01.2018 (trener: Michał Janas)

  • 10-11.02.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 24-25.02.2018 (trener: Marcin Opas)

  Egzamin: 8.03.2018 (godz. 10.00-13.00), Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
  GRUPA 5 (Zajęcia w dni robocze)
  Rekrutacja do 26 listopada 2017 r.

  Miejsce realizacji zajęć: Warszawa

  Godziny zajęć: 9.00-17.00

  Planowane terminy:

  • 11-12.12.2017 (trener: Marcin Opas)

  • 15-16.01.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 29-30.01.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 05-06.02.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 19-20.02.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 05-06.03.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 19-20.03.2018 (trener: Tomasz Leśniowski)

  Egzamin: 28.03.2018 (godz. 10.00-13.00), Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
  GRUPA 6 (Zajęcia w weekendy)

  Miejsce realizacji zajęć: Radom

  Godziny zajęć: 9.00-17.00

  Planowane terminy:

  • 27-28.01.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 03.02.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 17-18.02.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 03-04.03.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 17-18.03.2018 (trener: Marcin Opas)

  • 07-08.04.2018 (trener: Magdalena Pieńkos)

  • 20-22.04.2018 (trener: Marcin Opas)

  Egzamin: 27.04.2018 (godz. 9.00-12.00), RRFSNT NOT, ul. prof. W. Krukowskiego 1, Radom
  GRUPA 7 (Zajęcia w weekendy)

  Miejsce realizacji zajęć: Płock

  Godziny zajęć: 8.00-16.00

  Planowane terminy:

  • 24-25.02.2018 (trener: Magdalena Pieńkos))

  • 05-06.03.2018 (trener: Michał Karlikowski)

  • 24-25.03.2018 (trener: Michał Karlikowski)

  • 07-08.04.2018 (trener: Michał Karlikowski)

  • 21-22.04.2018 (trener: Michał Janas)

  • 05-06.05.2018 (trener: Michał Karlikowski)

  • 19-20.05.2018 (trener: Michał Karlikowski/Marcin Opas)

  Egzamin: 28.05.2018 (godz. 9.00-12.00), Hotel "Płock", ul. Jachowicza 38, Płock

GRUPA 8 (Zajęcia w weekendy)

Miejsce realizacji zajęć: Warszawa

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Planowane terminy:

 • 24-25.03.2018 (trener: Marcin Opas)

 • 07-08.04.2018 (trener: Marcin Opas)

 • 14-15.04.2018 (trener: Marcin Opas)

 • 28-29.04.2018 (trener: Marcin Opas)

 • 12-13.05.2018 (trener: Marcin Opas)

 • 26-27.05.2018 (trener: Marcin Opas)

 • 09-10.06.2018 (trener: Marcin Opas)

Egzamin: 20.06.2018 (godz. 10.00-13.00), Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
GRUPA 9 (Zajęcia w weekendy)

Miejsce realizacji zajęć: Radom

Godziny zajęć: 8.00-16.00

Planowane terminy:

 • 14-15.04.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 28-29.04.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 12-13.05.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 26-27.05.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 02-03.06.2018 (trener: Michał Janas)

 • 09-10.06.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 14-15.06.2018 (trener: Michał Karlikowski)

Egzamin: 25.06.2018 (godz.9.00-12.00), Szkolenia Konferencje, Biznesowa 5, Radom, Strefa Łucznik, sala nr 3
GRUPA 10 (Zajęcia w weekendy)

Miejsce realizacji zajęć: Mrozy

Godziny zajęć: 14.00 – 22.00

Planowane terminy:

 • 10-11.05.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 17-18.05.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 24.05.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 28-29.05.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 06-07.06.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 12.06.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 21-22.06.2018 (trener: Michał Karlikowski)

 • 28-29.06.2018 (trener: Michał Karlikowski)

Egzamin: 7.07.2018 (godz.9.00-12.00), Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

Trenerzy


Marcin Opas
Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI), „Szkoła Trenerów – rozwój kompetencji trenerskich” Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarządzać portfelem projektów dofinansowanych, realizowanych przez DanishTechnologicalInstitute Polska.

Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z DanishTechnologicalInstitute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie. W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilka tysięcy osób w Polsce i zagranicą.

Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA, certyfikowanym trenerem IPMA oraz ukończył szkołę trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie pasjonuje się tańcem polskim w formie towarzyskiej i udało mu się zdobyć liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski
Michał Janas
Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI)

Członek Zarządu International Project Management Association Polska (2011-2013). W IPMA Polska był odpowiedzialny za edukację i treningi, licencje trenerskie i grupy Regionalne. Od 2008 roku jest członkiem IPMA (wcześniej SPMP) Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA.

Jest asesorem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, powołanym do oceny wniosków o dofinansowanie. Michał jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zarządza projektami m.in. w branży IT, projektami realizowanymi przez instytucje kultury, a także przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w przedsiębiorstwach oraz instytucjach kościelnych. Przygotowywał i prowadził także projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorstw w ramach funduszy europejskich. Ponadto jest wykładowcą zarządzania projektami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz na licznych kursach prowadzonych dla pracowników przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz studentów.

Michał Karlikowski
Certyfikaty: IPMA poziom C, PRINCE2®, Szkoła Trenerów Moderatora, Akredytowany Konsultant Insights Discovery, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI)

Michał od ponad 12 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 30 pomyślnie zrealizowanych projektów o łącznej wartości 50 mln złotych. Kierował dwoma projektami wyróżnionymi przez Polish Project Excellence Award w 2013 oraz 2014 roku. Pracował dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Edukacji Ekonomicznej, FIRMY 2000 oraz DTI Polska. Do tej pory realizował projekty jako ekspert zewnętrzy dla takich firm jak Cersanit/Rovese, Echo Investment, AD Polska czy Vaillant. W obszarze doradztwa i szkoleń pracuje jako trener zarządzania projektami (m. in. przygotowuje do certyfikacji IPMA poziom D). Michał jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego i stypendystą Universidade da Beira Interior.

W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego w obszarze projektowym od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Zdobył uznanie partnerów i współpracowników za niespotykaną kreatywność w rozwiązywaniu problemów w projektach, profesjonalizm i erudycję.

Magdalena Pieńkos
Certyfikaty: IPMA poziom D i C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI), Asesor Polish Project Excellence Award

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym.

Wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m. in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).


Tomasz Leśniowski
Certyfikaty: IPMA poziom C, PRINCE2® Practitioner, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI)

Tomasz jest Członkiem Zarządu IPMA Polska. Otrzymał tytuł Atlasa Project Managementu IPMA za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Ma 15-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym 12-letnie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence 2011 roku.

Tomasz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Europeistyka UMCS, IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu i wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Tworzy nowe rozwiązania i wdraża narzędzia zarządzania projektami w ramach realizacji projektów miękkich. Jako trener prowadzi szkolenia i kursy z zakresu planowania, realizacji i zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych, kursy przygotowujące do certyfikacji na Project managera ipma poziom d i c.
Janusz Sytek
Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI)

Janusz od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma kilkanaście pomyślnie zrealizowanych projektów, niejednokrotnie o milionowych budżetach. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował w Afryce, na Bałkanach, w Indochinach, Europie Wschodniej, i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dla DanishTechnologicalInstitute.

Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu rozbudowanych programów szkoleniowych dla trenerów biznesu oraz ogromne doświadczenie trenerskie skupiające się przede wszystkim na zagadnieniach zarządzania, rozwoju zespołów pracowniczych oraz podstaw prowadzenia działalności biznesowej.

Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z DanishTechnologicalInstitute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie. W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilkanaście tysięcy osób w Polsce i zagranicą.

Jest absolwentem Instytutu Mechaniki Politechniki Białostockiej, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA, certyfikowanym trenerem IPMA. Prywatnie pochłania go fotografia reporterska, doceniona wielokrotnie na międzynarodowych konkursach.Kontakt


BIURO PROJEKTU:

„Postaw na rozwój - szkolenia dla osób dorosłych z województwa mazowieckiego”

Adres: ul. Białowiejska 16, 01-458 Warszawa
Tel: 576 077 903
E-mail: ipma.mazowsze.rekrutacja@gmail.com

BENEFICJENT:

Trustcon Sp. z o.o.
NIP: 527-259-65-41
KRS: 0000324083

www.trustcon.pl